Realizacja Dźwięku Rekrutacja

 

W roku akademickim 2019/2020 Akademia Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku wraz z WSTH zaprasza na 3 – letnie studia licencjackie, na kierunku o specjalności:

  • R -1 Realizacja dźwięku – dzienne, zaoczne

Rekrutacja zostanie zakończona 30 września 2019r.

Liczba miejsc jest ograniczona!
Elektroniczna rejestracja kandydatów

Zasady przyjęcia na studia:
Nabór kandydatów na studia I stopnia odbywają się bez egzaminów wstępnych.
Dokumenty należy składać do końca września każdego roku.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku wolnych miejsc będzie prowadzony dodatkowy nabór.
Szczegółowych informacji udziela  sekretariat.

Wymagane dokumenty:
Wszystkie dokumenty składane muszą być oryginałami lub odpisami.
Złożone dokumenty zostają zwrócone studentowi osobiście za potwierdzeniem odbioru, po zakończeniu (lub przerwaniu) roku studiów.

  1. kwestionariusz osobowy – do wydrukowania po rejestracji w systemie rekrutacji
  2. świadectwo dojrzałości  (oryginał),
  3. 1 zdjęcia legitymacyjne (3,5 x 4,5 cm), oraz 1 zdjęcie w wersji cyfrowej – wysłane na mail: foto@polskalive.pl
  4. (zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniach do podjęcia nauki).

Zapisy odbywają się w kolejności zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona.

Opłaty za studia:
Dla kierunku o specjalności: Realizacja dźwięku R1 wysokość opłat za naukę w roku akademickim 2019/2020 wynosi:

  • Wpisowe – 500,- PLN. Wpisowe – płatne podczas procesu rekrutacji.
  • Czesne za miesiąc nauk – studia zaoczne: 590,- PLN, płatne przez kolejnych 36 miesięcy.
  • Czesne za miesiąc nauki – studia dzienne: 690,- PLN, płatne przez kolejnych 36 miesięcy.
  • Jednorazowa opłata za legitymację studencką – 50 zł na konto WSTH.

Promocja “Zapłać ze zniżką”
Przy jednorazowej wpłacie za całe studia – 10% zniżki, wszystkie drugie poprawki bezpłatnie, jeden wpis warunkowy na każdy rok studiów – bezpłatnie.
Przy wpłacie za 12 miesięcy studiów (rok akademicki) – 5% zniżki, trzy bezpłatne drugie poprawki – 150,- x 3 = 450,- oraz jeden wpis warunkowy – 600 zł.
Regulamin Promocji jest dostępny w sekretariacie Uczelni.

Elektroniczna rejestracja kandydatów

Pierwszą opłatę czesnego student wnosi do 10 września 2019r.
Opłaty, należy wnosić przelewem na konto Akademii Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku oraz WSTH raz w miesiącu, (lub raz w roku) w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

Nauka odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej, która reguluje prawa i zobowiązania uczelni i słuchacza.
Wzór umowy znajduje się do wglądu w sekretariacie oraz w elektronicznej rejestracji kandydatów.  Studenci otrzymują legitymacje studenckie uprawniające do zniżki i zaświadczenia do ZUS-u.


Przyjmujemy również kandydatów bez zdanej matury – na dwuletnie szkolenie zawodowe, zakończone dyplomem Akademii, bez tytułu licencjata. Szkolenie obejmuje podobny program przedmiotów zawodowych, który mają studenci. Koszt: 500 zł, w trybie zaocznym oraz 600zł w trybie dziennym – płatne przez kolejne 24 miesiące.


Akademia Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku
ul. Mangalia 4,
02-758 Warszawa

Tel. +48 22 295 07 10
Tel: +48 888 333 585

Sekretariat: Katarzyna Zych
e-mail: sekretariat@realizacjadzwieku.edu.pl
Sekretariat jest czynny:

Sekretariat pracuje: wt. – pt. 10.00 – 18.00, sob. 10.00 -14.00

W poniedziałek sekretariat jest nieczynny.