Realizacja Dźwięku Rekrutacja

Drodzy Kandydaci,

 

Relację z Dnia Otwartego 2021 On-line zobaczysz – TUTAJ

 

W roku akademickim 2023/2024 Akademia Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku wraz z WSTH zaprasza na 3 – letnie studia licencjackie, na kierunku o specjalności:

  • R -1 Realizacja dźwięku – dzienne, zaoczne, wieczorowe.

Rekrutacja na studia we wszystkich trybach zostaje otwarta 15 kwietnia 2023r.

Liczba miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność zapisów.
Elektroniczna rejestracja kandydatów

Zasady przyjęcia na studia:
Nabór kandydatów na studia I stopnia odbywają się bez egzaminów wstępnych.
Dokumenty należy składać do końca września każdego roku.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku wolnych miejsc będzie prowadzony dodatkowy nabór.
Szczegółowych informacji udziela  sekretariat.

Wymagane dokumenty:
Wszystkie dokumenty składane muszą być oryginałami lub odpisami.
Złożone dokumenty zostają zwrócone studentowi osobiście za potwierdzeniem odbioru, po zakończeniu (lub przerwaniu) roku studiów.

  1. dokumenty rekrutacyjne wygenerowane w e-rekrutacji po opłaceniu opłaty wpisowej
  2. świadectwo dojrzałości  (oryginał),
  3. 1 zdjęcie legitymacyjne (3,5 x 4,5 cm) w wersji papierowej oraz w wersji cyfrowej wgrywane podczas procesu rekrutacji
  4. (zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniach do podjęcia nauki).

Zapisy odbywają się w kolejności zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona.

Opłaty za studia:
Dla kierunku o specjalności: Realizacja dźwięku R-1 wysokość opłat za naukę w roku akademickim 2023/2024 wynosi:

  • Wpisowe – 500,- PLN. Wpisowe – płatne podczas procesu rekrutacji.
  • Czesne za miesiąc nauk – studia zaoczne: 690,- PLN, płatne przez kolejnych 36 miesięcy.
  • Czesne za miesiąc nauki – studia dzienne: 790,- PLN, płatne przez kolejnych 36 miesięcy.
  • Czesne za miesiąc nauki – studia wieczorowe: 690,- PLN, płatne przez kolejnych 36 miesięcy.
  • Jednorazowa opłata za legitymację studencką – 50 zł na konto WSTH.

 


Promocja “Zapłać ze zniżką”
Przy jednorazowej wpłacie za całe studia – 10% zniżki, cztery  poprawki bezpłatne w każdym roku, dwa wpisy warunkowe na każdy rok studiów – bezpłatnie.
Przy wpłacie za 12 miesięcy studiów (rok akademicki) – 5% zniżki, dwie bezpłatne  poprawki oraz jeden wpis warunkowy – 400 zł.
Regulamin Promocji jest dostępny w sekretariacie Uczelni.

Elektroniczna rejestracja kandydatów

Pierwszą opłatę czesnego student wnosi do 10 września 2023r.
Opłaty, należy wnosić przelewem na konto Akademii Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku oraz WSTH raz w miesiącu, (lub raz w roku) w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

Uwaga! Studenci zagraniczni dokonują opłaty wpisowej i opłaty za pierwsze 6 miesięcy studiów przed wydaniem dokumentów do wyrobienia wizy.

Nauka odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej, która reguluje prawa i zobowiązania uczelni i słuchacza.
Wzór umowy znajduje się do wglądu w sekretariacie oraz w elektronicznej rejestracji kandydatów.  Studenci otrzymują legitymacje studenckie uprawniające do zniżki i zaświadczenia do ZUS-u.


Przyjmujemy również kandydatów bez zdanej matury – na dwuletnie szkolenie zawodowe, zakończone dyplomem Akademii, bez tytułu licencjata. Szkolenie obejmuje podobny program przedmiotów zawodowych, który mają studenci. Koszt: 600 zł, w trybie zaocznym oraz 700zł w trybie dziennym – płatne przez kolejne 24 miesiące.


Akademia Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku
ul. Mangalia 4,
02-758 Warszawa

Tel. +48 22 382 57 01
Tel: +48 888 333 585

Sekretariat:
e-mail: sekretariat@realizacjadzwieku.edu.pl
Sekretariat jest czynny:

Sekretariat pracuje: wt. – pt. 10.00 – 18.00, sob. 10.00 -14.00

W poniedziałek sekretariat jest nieczynny.