Warsztaty, studio nagrań – LWW – październik 2011r